Stop n. 8

"Su fogu eternu"

Seus lómpius in s'àrea manna de s'intrada Nord, innui si est svilupada una flora igrofila de importu e est su puntu innui s'arriu costituiu de su Riu Sa Duchessa chi arritzit s'àcua de su Riu Gúturu Farris — Sarmentus, s'ingrutat; s'imbocu est su chi difinit un'ingurtitroxu e, cumenti giai nau medas bortas, si stichit in sa muntàngia po médiu is fraturas mannas chi apustis, a manera Iàdina, is atzionis corrosivas e de arrasigadura de s'àcua càrsica at càmbiau meda. In su cúcuru nc'est s'imbocu de unu cundotu, innui est stétiu aciapau un'ossu fossilizau chi perou no si ndi conoscit ancoras s'origini. 

Cumenti si podit osservai s'artziada, bastanti indurciada, at favoréssiu sa formatzioni de incrostatzionis a gours ma in custu casu po su prus funt féssilis. Custa est una zona chi est stétia abbitada fintzas de s'edadi preistórica. Difatis, si podit biri cussu crostoni asuta de sa colada, scobertu in s'interis de unu progetu discutíbbili de avaloramentu, chi est formau sostantzialmenti de arrestus carboniosus de abruxadura. Calincunu cun meda fantasia dd'at difiniu "su fogu eternu", no teneus provas chi fiat eternu, perou no ddoi at peruna duda chi sa zona fiat unu puntu de abruxadura e, de su restu, su fatu chi nci fiat s'àcua ingunis aroru, fàtzilitat sa bidea de una zona abbitada. In bibliografia funt arremonadas is arruinas de una capella dedicada a su santu, ma de custu puru non teneus provas scientíficas; certu est chi ddoi at arruinas tzircularis de su chi depiat èssiri unu fàbricu de mannària modesta. Sa tzircularidadi podit fai pentzai a àteru, abetaus chi ddu nerint is archeólogus. Funt puru evidentis is arruinas de su muru preistóricu chi tancàt puru s'intrada Nord.

Custa est una zona innui, unu sgavu archeológicu, cun probbabilidadi, iat podi contai cosas interassantis, giaichí fintzas a oi no ndi ant fatu.